Posts

2021 FAE 比賽快報:恭喜第一週勝出隊伍先拔頭籌

FAE 比賽第一週的總結時間,那一隊會先拔頭籌獲得頭彩呢?

成績做得最好的四支隊伍當然要值得嘉許,恭喜🎊

第一週

冠軍:意大利戰狼

亞軍:西班牙鬥牛

季軍:德國啤酒佬

殿軍:巴西森巴

未上榜的隊伍千其唔好灰心,只要唔好放棄,一齊繼續努力加油,下個星期就會到你哋㗎啦~🥰